Een reis door Florida, the Keys, Guadelupe, Puerto Rico and New York

Deze reis schenen we maar niet de juiste plek om langer te blijven te kunnen vinden dus reisden we van hot naar her, wel leuke plekken bezocht.