Sumbanese, real believers

5-7-2018


image by WebDog

De mensen van Sumba zijn voor 80% gelovige christenen maar over de heilige drie-eenheid en de onbevlekte ontvangenis hebben ze zo hun twijfels. Wat ze wel geloven, zelfs zeker weten zijn:
-dat er eens een ladder liep van de hemel naar Sumba waarvan de eerste Sudanezen afdaalden naar dit prachtige eiland
-dat grote stenen geluid kunnen maken maar alleen met volle maan
-dat de betelnoot gezond is voor je tanden, die worden er sterk van
-ze geloven dat de bliksem, de uil en de slang hun overleden voorvaderen zijn
-ze geloven in de krokodil, die kan meer dan je denkt
-ze geloven dat er bloed, mensenbloed, moet vloeien voor een goede oogst
-ze geloven dat als je dood bent je verder leeft in de onzichtbare wereld en vanwaaruit je nog van alles kunt regelen
-ze geloven dat als je overleden bent er minsten één beest mee moet naar onzichtbare wereld
-dat er eens een stenen brug liep van Sumba naar Flores, een afstand van 80 kilometer
-en tenslotte geloven ze heilig in Hermanus Janssen, tenminste menige kerk is naar hem vernoemd
maar, ze zijn mooi, vol vuur en erg aardig voor vreemdelingen. Nu moeten ze onderling ook betere vrienden worden.

Geef een reactie