Ramadan

25-5-2018


Lombok Ramadan

Ramadan
Ramadan Food Fest, Romantic Ramadan Weekend, Ramadan Food Extravaganza, Ramadan Diners with Belly Dance. En dat zijn maar een paar aankondigingen in het Engels gesteld. Mijn Bahasa is treurig. Ik krijg een geheel andere kijk op de ramadan hier in Indonesië. Maar ja, de vasten snoepdoos van vroeger ging natuurlijk ook over eerder meer dan minder snoep. Je kreeg die veertig vasten dagen meer snoep dan in het hele rest van het jaar. Na afloop was het grabbelen en graaien al deed ik iedere dag wel een greep in dat blik. Ben nooit van de geboden geweest. Hier is het dus ook feest. Negenennegentig van de mensen hier op Lombok zijn moslim maar meer als de helft hiervan gelooft nog altijd meer in de kracht van de natuur. Hoofddoeken zijn vrijwel afwezig en zelfgebrouwen alcohol is populair. De hindoes hier zijn in ieder geval duidelijker aanwezig met hun mooie tempels. En ook bij hen wordt het geloof flexibel beleden. Annemarie uit Schijndel dacht dat ze al haar rijkelijk aanwezige blood moest bedekken maar een rode sjerp was voldoende. Het ging alleen om die 20.000 roepia! Ben dus op Lombok, hoe ik hier uiteindelijk vrij smooth terecht kwam laat ik maar onvermeld. Soms is reizen een beetje ingewikkeld. Op Bali, was alleen in Kuta, merkte ik op dat de gemiddelde toerist sinds de eerste keer dat ik hier was, vijfendertig jaar geleden, ook vijfendertig kilo is aangekomen. Daar behoor ik ikzelf natuurlijk ook toe. Toch maar een beetje mee ramadannen.

Ramadan Food Fest, Romantic Ramadan Weekend, Ramadan Food Extravaganza, Ramadan Diners with Belly Dance. And these are just a few announcements in English. My Bahasa is awfull. I get a completely different view of Ramadan here in Indonesia. But yes, of course the fasting candy box of the past also involved rather more than less candy. You got more candy for those forty fast days than throughout the rest of the year. Afterwards I was grabbing like hell, but to be honest I put my hands every day in that can. I have never been of the commandments. So here it is also a party. Ninety-nine of the people here on Lombok are Muslim, but more than half of them still believe in the power of nature. Headscarves are virtually absent and home-brewed alcohol is popular. The Hindus here are in any case more clearly present with their beautiful temples. And faith is also professed flexibly with them. Annemarie from Schijndel thought she had to cover all her nakedness, but a red sash was enough. It was only about that 20,000 rupiah! So I'm on Lombok, how I ended up pretty smooth here in the end, let me keep silent on that. Sometimes traveling is a bit complicated. In Bali, I was only in Kuta, I noticed that the average tourist since the first time I was here, thirty-five years ago, has also gained thirty-five kilos. Of course I belong to that myself. So, yet a bit of ramadan.

Geef een reactie