Hpa-An the capital of Kayin (Karen) state

14-3-2016


More Caves

De mensen hier zijn trots op hun Karen zijn in kleding en hoe ze dat uitdragen. Ik weet niet of Hpa-An ooit tot het door de Karen gecontroleerde gebied heeft gehoord maar je ziet hier wel veel met trots gedragen kenmerken. Het conflict tussen het bergvolk de Karen en de Burmese overheid behoort tot de langst voortdurende revoltes op zoek naar zelfbeschikking. Nu is er een bestand maar dat heeft wel vele levens gekost en een aantal generaties van hun levensperspectief beroofd. Een deel van de Karen is boeddhistisch, een deel animistisch, maar is een groot deel ook christelijk, te midden van een boeddhistische samenleving. Zij zijn ook een van de stammen die het sterkst gevochten hebben tegen de overheersende junta van Myanmar. Er leven nu honderduizende Karen vluctelingen onder beroerde omstandigheden in vluchtelingenkampen net over de grens met Thailand.

Hoewel er enkele kleine maar belangrijke veranderingen hebben plaatsgevonden, is een echte democratie nog niet in zicht. Het leger bepaald nog steeds voor een groot deel wat er wel en niet mag. In Myanmar worden nog steeds ernstige mensenrechtenschendingen begaan door het regime. Dwangarbeid, verkrachting als oorlogswapen, kindsoldaten, politieke gevangenen, het aanvallen van dorpen door het leger en de daaruit volgende vluchtelingenstromen blijven ernstige problemen. De moslims van Myanmar leven vooral bij de grens met Bangladesh in de Rakhine-state en worden Rohingya genoemd. Ik was daar in 2011 nog voordat de ernstigste onlusten uitbraken. Zoals vele minderheden in Myanmar hebben zij zwaar te kampen met discriminatie en geweld. De overheid rekent hen zelfs niet bij één van de 135 etnische groepen van Birma; Rohingya zouden illegale migranten uit Bangladesh zijn. Ook de overheid van Bangladesh erkent de Rohingya niet als staatsburgers, zodat zij in feite nergens welkom zijn. Veel Rohingya verblijven in vluchtelingenkampen in eigen land of in Bangladesh.Daarenboven is er de aanhoudende nood aan meer armoedebestrijding, gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs in heel Birma.

Geef een reactie