Een vernieuwde site - A new website

two nights in Bangkok

2-11-2014


first stop Bangkok

 

Het werd hoog tijd, ik ga weer eens op reis. Tijd ook om ook mijn travel website te vernieuwen. Mijn oude stamt nog uit een ander tijdperk. Steve Jobs leefde nog en introduceerde de i-phone, in Birma (Myanmar) werd het internet afgesloten en de junta doodde meer dan 1000 monniken die uit protest de straat op waren gegaan. Roemenië kwam bij de EU. Zo lang geleden dus. Ben inmiddels aan mijn vijfde i-phone, ga nog steeds - en nu mag het - naar Birma en Roemenië was in september het laatste land van Europa wat ik nog niet bezocht had. Ook dat werd tijd. Nu zit ik weer in Bangkok, dat wordt een beetje saai maar blijft goed voelen hier. Morgen naar China voor een reis naar het zuiden van Yunnan en een deel van Guangxi. Zal proberen weer een beetje verslag te doen in woorden en beelden. Hoop dat het bevalt. De site staat nog in de steigers. Langzaam zal ik het aanvullen met oude en nieuwe blogs. Reacties en berichten zijn altijd welkom. Commentaar nog meer.

It was about time, I am on my way again. Time to introduce my new website. My old one came from another era. Steve Jobs was still alive and introduced the i-phone, in Burma (Myanmar), the internet was disconnected and the junta killed more than 1,000 monks who had moved to the streets to protest this decision. Romania joined the EU. That long ago. I am now on my fifth i-phone, go still - and now it’s allowed - to Burma and Romania in September was the last country in Europe that I had not yet visited. It's about time. Now I'm back in Bangkok, which is a bit boring but continues to feel good here. Tomorrow to China for a trip to the south of Yunnan and part of Guangxi. Will try to do a little report in words and pictures. Hope you like it. The site is still under construction. I will slowly replenish it with old and new blogs. Reactions and messages are always welcome. Comments even more.

Geef een reactie